Tasarımı Kaydet  Kapat

Projeler / Tüm Projelerimiz

Faaliyet Raporu

TÜRKİYE-AVRUPA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ORTAKLIK ve İŞBİRLİĞİ KONSEYİ FAALİYET  RAPORU 


NEDEN BİR KONSEY’E İHTİYAÇ VAR?  
 Türkiye ve Avrupa’daki Türk Gençlik Kuruluşları arasında dayanışma, işbirliği ve eşgüdüm sağlanması ve Avrupa’daki Türk Sivil Toplum Kuruluşlarının kapasitelerinin  güçlendirilmesi,  Avrupa’daki Türk Vatandaşlarımızın özellikle de Gençlerin karar alma mekanizmalarına Avrupa Vatandaşları ile  eşit bir şekilde dahil olmaları ,savunuculuk ve politika etkileme çalışmalarının geliştirilmesi,  Avrupa’daki örgütlü ve örgütsüz tüm Türk Vatandaşlarımızın sorunlarının belirlenmesi ve bu sorunların giderilmesine yönelik projelerin hazırlanması,  Farklı görüş ve yaşayış tarzlarından dolayı toplumdan dışlanan, ayrımcılığa uğrayan ve hakları ihlal edilen vatandaşlarımızın temsiliyetinin sağlanabilmesi,   Sivil Toplum  alanında ortak bir yapı oluşturularak Avrupa’daki Türk Sivil Toplum Kuruluşlarının sesinin ortak ve güçlü bir şekilde duyulmasının sağlanarak kamu diplomasisi çalışmalarının geliştirilmesi,  Gençler, kadınlar ve karar alıcılar arasında ortak yönetişim ve işbirliği anlayışının geliştirilmesi,   

Raporun İçeriğini İndiriniz.