Tasarımı Kaydet  Kapat

Akder Tüzük

Derneğe Nasıl Üye Olabilirim?
ÜYELİK FORMU

AKDER TÜZÜK

 
 • Madde 1 Derneğin adı “Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği (AKDER)”dir.
 • Madde 2 Derneğin merkezi İstanbul’dur. Dernek, uygun gördüğü yerlerde şube açabilir.
 • Madde 3 Her türlü ayrımcılığa karşı insan hakları ihlallerini engellemek, bu konuda toplumsal bilincin yerleşmesini sağlamak, özellikle kadınların kişilik haklarına (eğitim, çalışma, kariyer yapma vb.) yapılabilecek her nev’i müdahaleyi önlemek ve üyelerini bilinçlendirmek, şahsiyetlerinin gelişmesini sağlamak aralarındaki dayanışmayı bilgi, tecrübelerini arttırmak ve ayrımcılığa uğramış bütün insanlara gerekli yardımları ulaştırmak için çalışmaktır.
 • Madde 4 Dernek, amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.
  • 1-Derneğin amaçları doğrultusunda kapalı, açık her türlü toplantı, seminer, panel, açıkoturum, sempozyum, spor organizasyonları, yarışmalar, müzayedeler tertipler, anma geceleri ve konserler organize eder,
    
  • 2-Diğer dernekler, vakıflar ve kuruluşlarla derneğin amaçları doğrultusunda işbirliği ve ortak çalışmalar yapar, insan hakları ihlallerini ve ayrımcılığı önlemek için önerilerde bulunur, birlikte çalışmak hususunda plan ve programlar yapar,
    
  • 3-Eğitim gören bütün öğrencilere imkânları ölçüsünde katkıda bulunur, ayni, nakdi yardım ve kurslar ile destek olur. Öğrencilerin barınmaları için gerekli yurt, ev gibi müesseseleri inşa eder, satın alır ya da kiralar. Uluslararası üniversitelere lisans ve lisansüstü eğitim görecek elemanlar gönderir, ilmi araştırmalar sonucu hazırlanan eserleri basar. Her kademedeki eğitim kurumları ile dershane ve eğitici mahiyette eğitim kurumları açar, işletir, kurslar düzenler,
    
  • 4-Derneğin amaçlarının gerçekleşebilmesi ya da gelir sağlamak için gayrimenkul edinebilir, bina veya tesisler kiralayabilir, ticari, sinai, kültürel faaliyette bulunur, proje üretir, işletmeler kurar, satın alır ya da ortak olur,
    
  • 5-Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, sesli veya görüntülü yayın yapar, süreli ya da süresiz basım-yayın faaliyetlerinde bulunur, broşür yayımlanır, radyo tv, video yayınları, web sayfası hazırlar ve hazırlatır, teknolojik gelişmelerden faydalanır,
    
  • 6-İnsan haklarını zedeleyen, kişilik haklarını engelleyen ayrımcılığa karşı görüş bildirir, ilmi araştırma, kamuoyu yoklamaları yaptırır, sonuçlarını ilgili kuruluşlarına bildirir ve önerilerde bulunur,
    
  • 7-Her türlü ayrımcılığa maruz kalmış kişilere maddi, manevi ve hukuki yardımda bulunur,
    
  • 8-Derneğin amacının gerçekleşmesi için, ilgili mevzuat içinde her türlü çalışmalarda bulunur, resmi ve özel kişi ya da kurumlarla işbirliği yapar.
Ak-Der Vizyon

İnsan haklarına duyarlı, her türlü ayrımcılığın karşısında duran bir toplumsal bilincin oluşmasını sağlamak.

Ak-der Tüzük

Her türlü ayrımcılığa karşı insan hakları ihlallerini engellemek, bu konuda toplumsal bilincin yerleşmesini sağlamak, özellikle kadınların kişilik haklarına...

Ak-der Misyon

Kadınların birey olarak sahip oldukları haklarını kullanmanın önündeki hukuki ve toplumsal engelleri tespit ederiz ve bu engellerle mücadelede öneriler geliştirmek.

Yönetim Kadrosu

Yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerimizin tam listesi.