Tasarımı Kaydet  Kapat

Kurumsal

Misyon & Misyon

Akder Misyon

Kadınların bir birey olarak sahip oldukları haklarını kullanmalarının önündeki hukuki ve toplumsal engelleri tespit etmek, Bireylerin inançlarından ödün vermeden yaşayabilmelerini, çalışabilmelerini ve eğitim alabilmelerini sağlamak,

İnsan hak ve özgürlükleri alanında toplumsal bilincin gelişmesi ve yerleşmesi için eğitim, seminer ve kampanyalar düzenlemek; bu alandaki projelere destek vermek, Mevcut yasal engelleri aşmak için yasa önerileri hazırlamak, yasalarda kadınlar lehine yapılan değişikliklerden toplumu haberdar etmek, kadınlara hak arama mücadelelerinde yasal destek sağlamak,


Akder Vizyon

İnsan hakları ihlallerine ilişkin toplumsal duyarlılığı arttırmak, ayrımcılığa karşı toplumsal bilincin gelişmesini sağlamak ve özellikle kadınların eğitim, çalışma, sağlık hizmetlerinden yararlanma gibi kişilik haklarına yapılabilecek her tür engellemeye karşı mücadele etmek.