AKDER WOMEN'S RIGHTS ORGANIZATION AGAINST DISCRIMINATION

  (90) 212 5290456 , Cep Tel : (90) 531 8851228

 

KATEGORİDEKİ MAKALELER

Hukuk

0
Eşlerden birinin veya çocukların veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinden birinin fiziki, sözel veya duygusal kötü davranışları aile içi şiddettir. Şiddet, bir kişinin sakatlanmasına, acı çekmesine ve incinmesine yol açan her türlü davranıştır.
0
CEDAW Sözleşmesi 18.maddesi uyarınca; taraf devletler, Sözleşmenin ülkelerinde yürürlüğe girmesini takip eden bir yıl içinde ilk raporlarını, daha sonrada her dört yılda bir dönemsel ülke raporlarını CEDAW Komitesine sunmak zorundadırlar. Komite, Sözleşmenin 17.maddesi uyarınca kurulmuş olup, Sözleşme hükümlerinin uygulanmasını denetlemekle görevlendirilmiş olan organdır.
0
Eğitim hakkının engellenmesi SUÇTUR. Öğrencileri eğitim kurumlardan almayanlar, Türk Ceza Kanununun 112. maddesindeki “EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN ENGELLENMESİ”, 122. maddesindeki “AYRIMCILIK” ve 257. maddesindeki “GÖREVİN KÖTÜYE KULLANILMA” suçunu işlemektedir.
0
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının üzerinde çalıştığı “Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair Kanun Tasarısı” taslak halinde barolar, sivil toplum kuruluşları ve aile mahkemelerine sunuldu. İnternet sayfası üzerinden de ilgili her kuruluşun önerisine açık olarak yayınlanan taslak önümüzdeki günlerde ikinci kez Bakanlar Kurulunda görüşülecek.
0
Türk Hukuk sisteminde eşitlik ilkesine ilişkin temel kural Anayasanın “Kanun önünde eşitlik” başlıklı 10 uncu maddesinde yer almaktadır. Bu maddeye göre; “Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
0
Meclis’ten geçerek yasalaşan 6098 sayılı Yeni Borçlar Kanunu’nun 417.maddesi psikolojik taciz olarak Türkçeleştirilebilecek “mobbing” kavramını düzenlemiştir. 818 sayılı halen yürürlükte bulunan Borçlar Kanunu’nun 332.maddesine karşılık gelen bu maddede işçinin kişiliğinin genel olarak korunması düzenlenmiştir.
0
Tüm vatandaşlar için yaşama, eğitim, sağlık, hukuk kanallarına erişim, barınma, çalışma, örgütlenme, düşünce ve ifade özgürlüğü haklarından yararlanırken etnisite, cinsiyet, din, mezhep, siyasal ve sosyal aidiyetleri ayrımcılığa yol açacak şekilde kullanılamamalıdır. Ayrımcılıkla ilgili açık uçlu olmayan ve net ifadeler içeren bir yasa yeni anayasada yer almalıdır.

ANKET

Sizce Türkiye'de Kadın Haklarına Yeterince Değer Veriliyor Mu?

Hayır, verilmiyor.
Evet, veriliyor.
Kadın, haklarını yeterince bilmiyor.
Yorum yok
Oylama Durumu

Haberler

Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği . Tüm Hakları Saklıdır. Yayınlanan yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.