Tasarımı Kaydet  Kapat

Tarihçemiz

Derneğe Nasıl Üye Olabilirim?
ÜYELİK FORMU

Tarihçemiz

 

İçerik Hazırlanmaktadır.
 

 

DERNEK TÜZÜĞÜ

  • Madde 1:  Derneğin adı “Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği (AKDER)”dir.
  • Madde 2: Derneğin merkezi İstanbul’dur. Dernek, uygun gördüğü yerlerde şube açabilir.
  • Madde 3: Her türlü ayrımcılığa karşı insan hakları ihlallerini engellemek, bu konuda toplumsal bilincin yerleşmesini sağlamak, özellikle kadınların kişilik haklarına (eğitim, çalışma, kariyer yapma vb.) yapılabilecek her nev’i müdahaleyi önlemek ve üyelerini bilinçlendirmek, şahsiyetlerinin gelişmesini sağlamak aralarındaki dayanışmayı bilgi, tecrübelerini arttırmak ve ayrımcılığa uğramış bütün insanlara gerekli yardımları ulaştırmak için çalışmaktır.
Ak-Der Vizyon

İnsan haklarına duyarlı, her türlü ayrımcılığın karşısında duran bir toplumsal bilincin oluşmasını sağlamak.

Ak-der Tüzük

Her türlü ayrımcılığa karşı insan hakları ihlallerini engellemek, bu konuda toplumsal bilincin yerleşmesini sağlamak, özellikle kadınların kişilik haklarına...

Ak-der Misyon

Kadınların birey olarak sahip oldukları haklarını kullanmanın önündeki hukuki ve toplumsal engelleri tespit ederiz ve bu engellerle mücadelede öneriler geliştirmek.

Yönetim Kadrosu

Yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerimizin tam listesi.